ประแจจีน

ภาษาอังกฤษ


n Chinese decorative design
คำอธิบาย: ชื่อลายแบบจีนชนิดหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมหักมุมไขว้กัน
หน่วยนับ: ลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: fret design consisting of intersecting bars
ตัวอย่างประโยค: ลายนี้เรียกว่าลายประแจจีน