ประแจ

ภาษาอังกฤษ


n wrench
ความหมายเหมือนกับ: กุญแจ
คำที่เกี่ยวข้อง: spanner , key