ประเสริฐ

ภาษาอังกฤษ


adj superb
ความหมายเหมือนกับ: วิเศษ , เลิศ , ดีเลิศ , ดีที่สุด , ยอดเยี่ยม , เป็นเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: excellent , precious , best , outstanding , brilliant , splendid
ตัวอย่างประโยค: การให้ทานความรู้เป็นทานอันประเสริฐสุด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top