ประเวณี

ภาษาอังกฤษ


v have a sexual intercourse
คำอธิบาย: ประพฤติผิดเมียผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: เสพสังวาส , ร่วมรัก
คำที่เกี่ยวข้อง: copulate , have sex
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกหาว่าล่วงประเวณีกับคนใช้
n sexual intercourse
ความหมายเหมือนกับ: การเสพสังวาส , การร่วมประเพณี , การร่วมรส , การร่วมรัก
คำที่เกี่ยวข้อง: coition , copulation
ตัวอย่างประโยค: หล่อนถูกจำคุกเพราะค้าประเวณี