ประเล้าประโลม

ภาษาอังกฤษ


v comfort
ความหมายเหมือนกับ: เอาใจ , เล้าโลม , ปลอบโยน , เอาอกเอาใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: fondle , solace , console , soothe , cajole , coax , wheedle
ตัวอย่างประโยค: เขามักจะประเล้าประโลมเธออยู่เสมอๆ