ประเมินราคา

ภาษาอังกฤษ


v estimate
คำอธิบาย: กะประมาณค่า หรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น
ความหมายเหมือนกับ: ตีราคา
คำที่เกี่ยวข้อง: calculate , evaluate
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่สรรพากรกำลังประเมินราคาที่ดินของเขา