ประเมินค่า

ภาษาอังกฤษ


v evaluate
ความหมายเหมือนกับ: ประมาณ , ตีราคา , คิดคำนวณ , ตีค่า , ประเมิน
คำที่เกี่ยวข้อง: assess , value , appraise
ตัวอย่างประโยค: นายหน้าประเมินค่าบ้านของฉันในราคาเพียงสองแสนบาท