ประเมิน

ภาษาอังกฤษ


v estimate
คำอธิบาย: กะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น กะประมาณคุณค่าหรือผล
ความหมายเหมือนกับ: ประมาณ , กะ , คะเน , คาดคะเน , หยั่ง , เก็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: assess , evaluate , appraise , approximate
ตัวอย่างประโยค: ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลสูงขึ้นร้อยละ 6.7 ของจีดีพี