ประเพณีนิยม

ภาษาอังกฤษ


n tradition
คำอธิบาย: ประเพณีของสังคมที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมา
ความหมายเหมือนกับ: ขนมธรรมเนียม , วัฒนธรรม , จารีต , พิธีกรรม , ธรรมเนียมปฏิบัติ , ธรรมเนียม
คำที่เกี่ยวข้อง: custom
ตัวอย่างประโยค: การแห่ขันหมากเป็นประเพณีนิยมที่มีมานาน