ประเท้า

ภาษาอังกฤษ


v take short steps
คำอธิบาย: กิริยาที่ตัวละครรำซอยเท้าถี่ๆ อยู่กับที่
ตัวอย่างประโยค: ท่ารำบางท่าต้องประเท้าบ่อยๆ