ประเทียด

ภาษาอังกฤษ


v be sarcastic
ความหมายเหมือนกับ: ประชด , ประชดชัน , แดกดัน
คำที่เกี่ยวข้อง: speak sarcastically , ridicule , ridicule with sarcasm , use insulting language , use sarcasm
ตัวอย่างประโยค: ตะละแม่กุสุมาประทดประเทียดต่อบุเรงนองว่ามิได้มีใจเสน่หาต่อนาง