ประเทศเนเธอร์แลนด์

ภาษาอังกฤษ


n Netherlands
ความหมายเหมือนกับ: เนเธอร์แลนด์ , ฮอลล์แลนด์
ตัวอย่างประโยค: ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์