ประเทศเขตร้อน

ภาษาอังกฤษ


n tropical country
ความหมายเหมือนกับ: เมืองร้อน