ประเทศเกาหลีเหนือ

ภาษาอังกฤษ


n North Korea
คำที่เกี่ยวข้อง: Democratic People´s Republic of Korea