ประเทศเกษตรกรรม

ภาษาอังกฤษ


n agrarian country
คำอธิบาย: ประเทศที่ประชาชนทำการเกษตรกรรมเป็นหลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: agricultural country
คำตรงข้าม: ประเทศอุตสาหกรรม
ตัวอย่างประโยค: ไทยกำลังเปลี่ยนแปลงจากประเทศเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรม และขยายความเจริญทางเศรษฐกิจออกสู่ชนบท