ประเทศอุตสาหกรรมใหม่

ภาษาอังกฤษ


n NIC
คำที่เกี่ยวข้อง: newly industrialized country