ประเทศอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ


n industrial country
คำอธิบาย: ประเทศที่ทำอุตสาหกรรมเป็นหลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: advanced or modern country
คำตรงข้าม: ประเทศเกษตรกรรม
ตัวอย่างประโยค: สถาบันการเงินของอเมริกาชะลอการปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ของเอเชีย