ประเทศอินเดีย

ภาษาอังกฤษ


n Republic of India
หน่วยนับ: ประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: อินเดีย
คำที่เกี่ยวข้อง: India
ตัวอย่างประโยค: ประเทศอินเดียเป็นแหล่งกำเนิดของศาสนามากมาย