ประเทศอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ


n England
ความหมายเหมือนกับ: อังกฤษ
ตัวอย่างประโยค: ประเทศอังกฤษอยู่ในทวีปยุโรป