ประเทศหลังม่านเหล็ก

ภาษาอังกฤษ


n iron curtain
ความหมายเหมือนกับ: รัสเซีย , ประเทศรัสเซีย , สหภาพโซเวียต
คำที่เกี่ยวข้อง: Soviet Union , USSR
n iron curtain
ความหมายเหมือนกับ: รัสเซีย , ประเทศรัสเซีย , สหภาพโซเวียต
คำที่เกี่ยวข้อง: Soviet Union , USSR