ประเทศสมาชิก

ภาษาอังกฤษ


n member state
หน่วยนับ: ประเทศ, ชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: member country
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาติ