ประเทศรัสเซีย

ภาษาอังกฤษ


n iron curtain
ความหมายเหมือนกับ: รัสเซีย , สหภาพโซเวียต , ประเทศหลังม่านเหล็ก
คำที่เกี่ยวข้อง: Soviet Union , USSR
n iron curtain
ความหมายเหมือนกับ: รัสเซีย , สหภาพโซเวียต , ประเทศหลังม่านเหล็ก
คำที่เกี่ยวข้อง: Soviet Union , USSR