ประเทศพม่า

ภาษาอังกฤษ


n Myanmar
ความหมายเหมือนกับ: เมียนมาร์
คำที่เกี่ยวข้อง: Burma
n Myanmar
ความหมายเหมือนกับ: พม่า , พูกาม
คำที่เกี่ยวข้อง: Burma
n Myanmar
ความหมายเหมือนกับ: พม่า , พูกามประเทศ
คำที่เกี่ยวข้อง: Burma