ประเทศด้อยพัฒนา

ภาษาอังกฤษ


n underdeveloped country
หน่วยนับ: ประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: ประเทศล้าหลัง
ตัวอย่างประโยค: ประเทศลาวเป็นประเทศด้อยพัฒนา