ประเทศญี่ปุ่น

ภาษาอังกฤษ


n Japan
ความหมายเหมือนกับ: ญี่ปุ่น
ตัวอย่างประโยค: ประเทศญี่ปุ่นมีชื่อเสียงเรื่องดอกซากุระที่สวยงามมาก