ประเทศชาติ

ภาษาอังกฤษ


n nation
ความหมายเหมือนกับ: ประเทศ , ชาติ
คำที่เกี่ยวข้อง: country
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนทุกคนควรมาออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประเทศชาติพัฒนาขึ้น