ประเทศจีน

ภาษาอังกฤษ


n People´s Republic of China
ความหมายเหมือนกับ: เมืองจีน , จีน
คำที่เกี่ยวข้อง: China
ตัวอย่างประโยค: ประเทศจีนมีการปกครองแบบสังคมนิยม