ประเทศกำลังพัฒนา

ภาษาอังกฤษ


n developing country
ตัวอย่างประโยค: ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา