ประเด็นหลัก

ภาษาอังกฤษ


n main issue
คำที่เกี่ยวข้อง: main point
n essence
ความหมายเหมือนกับ: หลักสำคัญ , สาระสำคัญ
คำที่เกี่ยวข้อง: matter , meaning , content , substance , pith