ประเด็นสำคัญ

ภาษาอังกฤษ


n main issue
คำอธิบาย: ข้อความสำคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา
ความหมายเหมือนกับ: ประเด็นหลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: main point
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายค้านได้หยิบยกเอาข้อกล่าวหาทุจริตในกระทรวงคมนาคมมาเป็นประเด็นสำคัญในการอภิปรายรัฐบาล