ประเด็น

ภาษาอังกฤษ


n point
คำอธิบาย: ข้อความสำคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา
หน่วยนับ: ข้อ
ความหมายเหมือนกับ: เรื่อง , ข้อความสำคัญ , ใจความสำคัญ , หลักสำคัญ , หลักใหญ่ , หัวข้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: issue , keystone , gist , aspect
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์สรุปประเด็นสำคัญๆ ในบทเรียนเพื่อทบทวนให้นักเรียนก่อนสอบ

คำที่มี "ประเด็น" ในคำ


ประเด็นสำคัญ n main issue
คำอธิบาย: ข้อความสำคัญของเรื่องที่แยกหยิบยกขึ้นพิจารณา
ความหมายเหมือนกับ: ประเด็นหลัก
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายค้านได้หยิบยกเอาข้อกล่าวหาทุจริตในกระทรวงคมนาคมมาเป็นประเด็นสำคัญในการอภิปรายรัฐบาล

ประเด็นหลัก n main issue

ประเด็นหลัก n essence
ความหมายเหมือนกับ: หลักสำคัญ , สาระสำคัญ

บางประเด็น n some issues
คำตรงข้าม: ทุกประเด็น
ตัวอย่างประโยค: ผู้เข้าร่วมการประชุมจากฝ่ายต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบางประเด็น

พุ่งประเด็น v get to the point
คำอธิบาย: มุ่งความสนใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเป็นพิเศษ
ความหมายเหมือนกับ: ยิงประเด็น , มุ่งประเด็น
ตัวอย่างประโยค: คดีฆาตกรรมรายนี้ ตำรวจพุ่งประเด็นไปที่เรื่องชู้สาว

เบี่ยงประเด็น v change the issue
ความหมายเหมือนกับ: เลี่ยง , เบี่ยงบ่าย , บ่ายเบี่ยง
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีตอบคำถามโดยพยายามเบี่ยงประเด็นนักข่าวที่สัมภาษณ์ถึงเรื่องส่วนตัว

ตั้งประเด็น v fix an issue
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดประเด็น
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายค้านตั้งประเด็นซักถามรัฐบาล 5-6 ประเด็น

ยิงประเด็น v get to the point
ความหมายเหมือนกับ: มุ่งประเด็น

มุ่งประเด็น v get to the point
ความหมายเหมือนกับ: ยิงประเด็น

ตรงประเด็น v be pertinent
ความหมายเหมือนกับ: ตรงเป้า

กำหนดประเด็น v fix an issue

พูดนอกประเด็น v speak beside the point

พูดนอกประเด็น v speak beside the pointค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top