ประเดี๋ยวเดียว

ภาษาอังกฤษ


adv for a moment
คำอธิบาย: ชั่วระยะเวลานิดเดียว
ความหมายเหมือนกับ: ไม่นาน , ไม่ช้า , เดี๋ยวเดียว , ครู่หนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: for a short time , for a little while , for a minute , for a while
ตัวอย่างประโยค: ประเดี๋ยวเดียวรถก็ซ่อมเสร็จ