ประเดี๋ยวประด๋าว

ภาษาอังกฤษ


adv for a short period
ความหมายเหมือนกับ: ช่วงสั้นๆ , ชั่วขณะ , ชั่วครู่ชั่วยาม
คำที่เกี่ยวข้อง: for a short term , shortly , presently , momentarily
ตัวอย่างประโยค: เขาบอกว่าจะแวะไปเพื่อเอาเงินประเดี๋ยวประด๋าวเท่านั้นเอง