ประเดี๋ยวนี้

ภาษาอังกฤษ


adv immediately
ความหมายเหมือนกับ: เดี๋ยวนี้ , ตอนนี้ , ทันที , เวลานี้ , ในเวลานี้
คำที่เกี่ยวข้อง: instantly , forthwith , at once
ตัวอย่างประโยค: ท่านเพิ่งขึ้นรถไปกรุงเทพฯประเดี๋ยวนี้เอง