ประเดประดัง

ภาษาอังกฤษ


v crowd
ความหมายเหมือนกับ: เบียดเสียดเข้ามา , ยัดเยียดเข้าไป , กรู
คำที่เกี่ยวข้อง: come in great number , come in crowds , throng , squeeze in , surge , be multitudinous