ประเด

ภาษาอังกฤษ


v overwhelm
ความหมายเหมือนกับ: ทุ่มเท , ทุ่มโถม , ประดัง , มอบให้หมด
คำที่เกี่ยวข้อง: heap , pile , load , crowd , give someone the whole amount
ตัวอย่างประโยค: ข้าราชการที่ทำงานแข็งขันมักจะถูกประเดงานให้ทำ