ประเชิญ

ภาษาอังกฤษ


v confront
ความหมายเหมือนกับ: ชนกัน , ปะทะกัน , ต่อกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: face , brave , meet