ประเจิดประเจ้อ

ภาษาอังกฤษ


adv unduly exposed to the public eye
คำอธิบาย: อาการกระทำที่ถือกันว่าน่าละอายหรือไม่บังควรให้คนอื่นเห็น
ความหมายเหมือนกับ: เปิดเผย , ไม่มิดชิด
คำที่เกี่ยวข้อง: shamefully , disgracefully
คำตรงข้าม: มิดชิด
ตัวอย่างประโยค: ในการจัดงานบุญไม่น่าให้พระภิกษุสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างประเจิดประเจ้อหรือออกหน้าออกตาเกินไป