ประเจิด

ภาษาอังกฤษ


v be splendid
ความหมายเหมือนกับ: บรรเจิด , งดงาม , เฉิดฉาย , เชิดขึ้นสูง , สูงเด่น
คำที่เกี่ยวข้อง: be beautiful , make/become pretty
คำตรงข้าม: ทราม , โทรม
ตัวอย่างประโยค: เธอประเจิดเฉิดฉายในงานคืนนี้