ประฮาม

ภาษาอังกฤษ


n dawn
ความหมายเหมือนกับ: แสงเงินแสงทอง , แสงอรุณ , รุ่งสว่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: sunlight , first light of day , morning twilight