ประหารชีวิต

ภาษาอังกฤษ


v execute
ความหมายเหมือนกับ: ฆ่า , ปลิดชีวิต , ปลิดชีพ , สำเร็จโทษ , สังหาร , ประหาร
คำที่เกี่ยวข้อง: put to death , kill
ตัวอย่างประโยค: ผู้พิพากษาสั่งประหารชีวิตนักโทษในคดีฆ่าข่มขืน