ประหาร

ภาษาอังกฤษ


v kill
ความหมายเหมือนกับ: ฆ่า , ทำลายล้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: make die , murder , execute , dispatch
v assassinate
ความหมายเหมือนกับ: สังหาร , ฆ่าฟัน , ทำลายล้าง , พิฆาต
คำที่เกี่ยวข้อง: kill , murder , slay , slaughter
v kill
ความหมายเหมือนกับ: ฆ่า , ทำลายล้าง , กำจัด , สังหาร , ทำลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: assassinate , murder , slay , slaughter
v execute
ความหมายเหมือนกับ: ฆ่า
คำที่เกี่ยวข้อง: put to death
v execute
ความหมายเหมือนกับ: ฆ่า , ปลิดชีวิต , ปลิดชีพ , สำเร็จโทษ , สังหาร
คำที่เกี่ยวข้อง: put to death , kill
v persecute
ความหมายเหมือนกับ: พิฆาต , เข่นฆ่า , สังหาร , กำจัด , สำเร็จโทษ
คำที่เกี่ยวข้อง: kill , destroy , execute , murder , slay