ประหัตประหาร

ภาษาอังกฤษ


v persecute
ความหมายเหมือนกับ: พิฆาต , เข่นฆ่า , ประหาร , สังหาร , กำจัด , สำเร็จโทษ
คำที่เกี่ยวข้อง: kill , destroy , execute , murder , slay
ตัวอย่างประโยค: ผมทนดูเขาถูกประหัตประหารไม่ไหว