ประหวั่นพรั่นพรึง

ภาษาอังกฤษ


v be afraid of
ความหมายเหมือนกับ: หวาดหวั่น , ครั่นคร้าม , พรั่นพรึง , พรั่นใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be frightened , fear
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่เคยประหวั่นพรั่นพรึงใคร