ประหวั่น

ภาษาอังกฤษ


v fear
ความหมายเหมือนกับ: กลัว , หวาดหวั่น , ครั่นคร้าม , พรั่นพรึง , พรั่นใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: dread , be frightened , be afraid of , be fearful , be in dread of
คำตรงข้าม: กล้าหาญ , กล้าสู้
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่เคยประหวั่นผู้ใด