ประหวัด

ภาษาอังกฤษ


v recall
คำอธิบาย: หวนคิดเพราะผูกใจอยู่
ความหมายเหมือนกับ: หวน , ระลึก , นึกถึง , คำนึงถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: be reminded of , call to mind , think back , reconsider , go back , recollect
คำตรงข้าม: ลืมเลือน
ตัวอย่างประโยค: หัวใจเธอประหวัดถึงเขาอยู่เสมอ