ประหลาดใจ

ภาษาอังกฤษ


v be surprised
คำอธิบาย: ไม่คาดคิดมาก่อน, แปลกใจ
ความหมายเหมือนกับ: งงงวย , แปลกใจ , งง , พิศวง , สงสัย , กังขา
คำที่เกี่ยวข้อง: wonder , be astonished
ตัวอย่างประโยค: คุณแม่ประหลาดใจว่าตำรวจมาทำอะไรที่บ้าน