ประหลาดตา

ภาษาอังกฤษ


adj strange-looking
ความหมายเหมือนกับ: แปลกตา , แปลกประหลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: strange , unusual , surprising , extraordinary
ตัวอย่างประโยค: ภูเขามีหินรูปร่างประหลาดตานี้มีริ้วรอยเหมือนเปลวเพลิงจริงๆ
adj strange-looking
ความหมายเหมือนกับ: แปลกตา , แปลกประหลาด
คำที่เกี่ยวข้อง: strange , unusual , surprising , extraordinary
ตัวอย่างประโยค: ภูเขามีหินรูปร่างประหลาดตานี้มีริ้วรอยเหมือนเปลวเพลิงจริงๆ