ประหลาด

ภาษาอังกฤษ


adj strange
คำอธิบาย: แปลกผิดปกติหรือมิได้คิดคาดหมายว่าจะเป็นไปได้
ความหมายเหมือนกับ: แปลก , ผิดธรรมดา , น่าพิศวง , พิกล , พิสดาร
คำที่เกี่ยวข้อง: uncommon , unusual , odd , queer , peculiar , bizarre , extraordinary
ตัวอย่างประโยค: สัตว์ตัวนี้รูปร่างประหลาด