ประหยัดเวลา

ภาษาอังกฤษ


v save time
ความหมายเหมือนกับ: ทุ่นเวลา
ตัวอย่างประโยค: การเดินทางด้วยเครื่องบินช่วยให้เราประหยัดเวลาได้